Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny jest programem usprawniającym zarządzanie przepływami. Optymalizuje m.in. proces inwentaryzacji, drukowania etykiet.

Magazynowy system ERP (WMS) jest programem usprawniającym zarządzanie przepływami towarów na magazynie. Stanowi element systemu ERP, ale także może być osobnym narzędziem, które wspiera działania oprogramowania. System WMS wykorzystuje się w logistyce, gdzie usprawnia koordynację prac magazynowych. Takie rozwiązanie jest przydatne dla właścicieli firm i kadr zarządczych, operatorów logistycznych i pracowników magazynowych.

Funkcje systemu WMS

System WMS jest szczególnie przydatny w firmach obsługujących dużą liczbę przesyłek. Zapewnia szybsze kompletowanie zamówień i sprawniejszą kontrola zapasów. Poza tym spełnia on następujące funkcje:

Przyjęcie towaru

Oprogramowanie magazynowe zarządza odbiorami, pobraniami danych i etykietowaniem. Odebranie jest to moment, gdy magazyn przyjmuje towar, a następnie go rejestruje. Kolejnym krokiem jest pobranie danych logistycznych. Dane zawierają takie informacje jak: numer partii, datę ważności, temperaturę, wagę czy numer seryjny. Następnie WMS tworzy etykiety z kodami kreskowymi, które są naklejane na poszczególne artykuły.

Wydawanie towarów

Kluczowym etapem magazynowania jest przygotowanie artykułu do wydania z magazynu. System do magazynowania obejmuje grupowanie zamówień i ich przypisania. Program umożliwia optymalizację zamówień. Istotnym krokiem jest także etykietowanie wysyłek, a następnie ich rejestracja w momencie wydania. WMS wspiera także proces załadunku wysyłek na pojazdy.

Lokalizacja

Magazynowy system informatyczny zawiera trzy funkcje: lokalizacja za pomocą reguł i strategii, cross-docking oraz uzupełnianie i konsolidację. Zarządzanie lokalizacją pozwala na wybór odpowiedniego miejsca w magazynie, gdzie zostanie umieszczony dany towar. Cross-docking oraz uzupełnienia i konsolidacja ograniczają ruch ładunku.

Kontrola

WMS udostępnia informacje o stanie magazynowym, w związku z tym system musi posiadać funkcję wyświetlania mapy, na której widać, gdzie znajduje się dany towar. Oprogramowanie umożliwia także obliczanie rotacjii artykułów, a także zarządzanie lokalizacjami, przeliczaniem i inwentaryzacją.

Magazyny złożone

Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kompletacją zamówień typu pick to light i put to light. W ramach Tego procesu system umożliwia układanie towaru w stos pod względem ciężkości.

Zalety zastosowania WMS

Zastosowanie systemów magazynowych niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki niemu magazyn może przyjmować i wydawać towary po numerze partii. WMS optymalizuje proces inwentaryzacji, umożliwia drukowanie etykiet na asortyment czy usprawnia rachunkowość. System działa samodzielnie i obsługuje zarówno stacjonarne, jak i mobilne drukarki.

Udostępnij!

Zobacz też

Automatyzacja procesów w enova365
Automatyzacja procesów w enova365

W obliczu recesji firmy muszą szukać sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest automatyzacja procesów biznesowych. Dowiedz się, jak system enova365 z modułem Workflow może pomóc Twojej firmie