Polski Ład: Zmiany w obszarze PIT

Wzrost kwoty wolnej od podatku, zmiany w składce, ulgi podatkowe - co jeszcze ulegnie zmianie po Nowym Roku? Dowiedz się, jak się do nich przygotować!
Zmiany w obszarze PIT
Od nowego roku 2022 przepisy ustawy wprowadzają wiele zmian w obszarze PIT od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie 28 października 2021 roku o tej zmianie. Oprócz zwiększonej kwoty wolnej od podatku oraz podwyższonego drugiego progu podatkowego, wprowadzono również istotne zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla działalności z różnymi formami opodatkowania, jak również brak możliwości odliczenia od podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem h wprowadzono dodatkowe stawki opodatkowania przychodów usług.
 
Przez 12 lat progi podatkowe nie ulegały zmianie, pomimo tego, że dochody Polaków zaczęły wzrastać. Wprowadzany wyższy próg spowoduje zmniejszenie liczby osób płacących 32% stawkę podatku. Przy tym podwyższenie kwoty wolnej od podatku doprowadzi do tego, że osoby zarabiające najmniej nie zapłacą podatku dochodowego.  Jednak przepisy ustawy dokonują pewnych wykreśleń oraz zmian w punktach dotyczących stawek ryczałtu, dlatego istotne jest by podatnicy zweryfikowali, jaką stawką powinni opodatkować działalność od nowego roku.

Wprowadzanie zmian przez rząd

Kluczową zmianą w ramach Polskiego Ładu od Nowego Roku jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do 30 000 zł. Natomiast kwota zmniejszająca podatek będzie równa 5 100 zł rocznie i będzie miała charakter stały. Od zaliczek na podatek dochodowy będzie można odliczyć od podatku 425 zł miesięcznie. W związku z tym dochód o wartości miesięcznej 2 500 zł pozostanie bez podatku. Dotychczasowy próg wejścia w drugą skalę podatkową (32%) wynosił 85 528 zł. Od nowego roku drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do wysokości 120 000 zł. 
 
Polski Ład wprowadza istotne zmiany w składce na ubezpieczenie zdrowotne w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się sposób wyliczania składki zdrowotnej, której wysokość będzie uzależniona od wysokości dochodu oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej. Co ważne, od 1 stycznia 2022 składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy. Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będzie przypadał na 20-ty dzień następnego miesiąca.
 
Zostanie wprowadzona ulga dla pracowników i podatników, którzy posiadają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. wysokość ulgi można obliczyć za pomocą wzoru:
 
jak obliczyć ulgę na klasę średnią
Posiadając przychody z działalności gospodarczej będzie możliwość zastosowania ulgi w zeznaniu rocznym. Nie można jednak tego zrobić na etapie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej.  Nowa ulga jest odpowiedzią na likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego i ma spowodować, że zmiany Polskiego Ładu będą neutralne podatkowo.  Zgodnie z przepisami od 2022 r. w prawie podatkowym będą funkcjonować nowe stawki przychodów 14% (dla usług medycznych, architektonicznych i inżynierskich, analitycznych) i 12% (dla usług związanych z wydawaniem gier i oprogramowania) w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. 

Jak przygotować się do zmian?

Przede wszystkim zapoznaj się wcześniej z wprowadzanymi zmianami. Warto je skonsultować z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym.  Szczególną uwagę zwróć na zmiany w składce zdrowotnej – jej wysokości zależnej od odchodów i możliwości jej odliczenia od podatku. Jeśli posiadasz system enova365, został on wyposażony w obsługę nowych przepisów w ramach standardowej aktualizacji.  Natomiast jeśli nie posiadasz systemu, który posiada taką obsługę, może warto rozważyć zakup jego licencji. Tym bardziej, że i tak od Nowego Roku każda firma będzie miała obowiązek posiadać program do prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych

Udostępnij!

Zobacz też

Automatyzacja procesów w enova365
Automatyzacja procesów w enova365

W obliczu recesji firmy muszą szukać sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest automatyzacja procesów biznesowych. Dowiedz się, jak system enova365 z modułem Workflow może pomóc Twojej firmie