Polski Ład: Podatek
od nieruchomości

Początek roku to czas rozliczeń za poprzedni rok. Nie inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości. Pamiętaj, że deklarację należy złożyć do końca stycznia.
Podatek od nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104). Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. 2021 poz. 724). W dobie wszechobecnej cyfryzacji kluczową kwestią dla przedsiębiorców jest posiadanie jednego systemu, który będzie zawierał wszystkie potrzebne dane i pozwoli na przygotowanie rozliczeń podatkowych. System enova365 został wyposażony w rozwiązanie, które usprawni procesy do obsługi podatku od nieruchomości.

Wprowadzane zmiany

W Polsce co roku zmieniają się maksymalne ustawowe stawki podatku od nieruchomości. Są one ustanawiane i publikowane przez Ministerstwo Finansów. W 2022 roku za metr kwadratowy gruntu związanego z działalnością gospodarczą właściciele zapłacą maksymalnie 1,03 zł za metr kwadratowy, a za pozostałe 0,5 zł. To wzrost o 4 oraz 2 gorsze w stosunku do poprzednich stawek podatkowych. Za metr kwadratowy budynku mieszkalnego lub jego części będzie trzeba zapłacić kwotę nie większą niż 0,89 zł. W przypadku budynków przeznaczonych do użytku komercyjnego limit wynosi 0,90 zł. W 2022 r. kurs nie powinien przekraczać 25,7 zł. System jest skonstruowany w taki sposób, że choć Ministerstwo Finansów ogłasza maksymalną stawkę podatku, to samorząd decyduje o tym, czy pobrać najwyższą dozwoloną stawkę podatku. Doświadczenie pokazuje, że bardzo często decydują się na zastosowanie maksymalnej stawki. Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina.

Jak przygotować się na zmiany?

W tym roku enova365 zachęca swoich klientów do skorzystania z rozwiązania, które pomoże ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych. Dane te są podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości. Funkcjonalność pozwalająca na wypełnienie powyższych obowiązków została udostępniona w wersji przepisowej 15 grudnia 2021 roku.

Udostępnij!

Zobacz też

Automatyzacja procesów w enova365
Automatyzacja procesów w enova365

W obliczu recesji firmy muszą szukać sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest automatyzacja procesów biznesowych. Dowiedz się, jak system enova365 z modułem Workflow może pomóc Twojej firmie