Polski Ład: Deklaracje CIT-ST
i CIT-8

14 października 2021 roku opublikowano zmiany dotyczące terminu składania deklaracji CIT-ST oraz nowych wzorów deklaracji CIT-ST i CIT-8. Dowiedz się więcej!
Zmiany w obszarze CIT
Każdy podatnik CIT, który zatrudnia pracowników w zakładach, oddziałach, warsztatach, biurach, sklepach, galeriach czy magazynach położonych w innej gminie niż ta, w której znajduje się siedziba podatnika, ma obowiązek składania do organu podatkowego informacji podatkowej CIT-ST.  CIT- ST to ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927).

Zmiany w dostarczaniu deklaracji CIT-ST

Kwestie dotyczące podatku od osób prawnych reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  Spółki będące osobami prawnymi muszą rozliczać się z organami podatkowymi z CIT (według stawki podatku dochodowego od osób prawnych). Zgodnie ze znowelizowaną wskazaną ustawą art. 28 ustawy o PDOP, od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać przepisy wg których „informację zawierającą wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone” podatnicy będą mieli obowiązek składać do 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Nowelizacja art. 28 ustawy o PDOP została wdrożona w celu zachowania spójności ze zmianami w przepisach prawa dochodowego samorządów. Zauważ, że wspomniana regulacja będzie miała zastosowanie również do estońskiej podatkowej grupy kapitałowej oraz podatników CIT.
Zmiana limitu oznacza, że podatnik CIT nie naliczy podatku od kwoty, od której zostanie dokonana płatność za transakcję powyżej 8000 zł lub jej równowartość: bez pośrednictwa rachunku bankowego lub zostanie dokonana przelewem na rachunek spoza białej listy (w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez podatnika VAT czynnego), lub mimo zawarcia na fakturze sformułowania „mechanizm podzielonej płatności” zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

Jak przygotować się na zmiany?

Na obecną chwilę nowe wzory informacji dotychczas składanej na CIT-ST oraz deklaracji CIT-8 nie zostały jeszcze opublikowane. enova365 jako jeden z czołowych producentów systemów dla firm stale monitoruje sytuację, dlatego kiedy tylko pojawią się nowe wzory, zostaną one Wam udostępnione wraz z nową wersją programu umożliwiającą przygotowanie informacji i deklaracji na nowych zasadach.

Udostępnij!

Zobacz też

Automatyzacja procesów w enova365
Automatyzacja procesów w enova365

W obliczu recesji firmy muszą szukać sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest automatyzacja procesów biznesowych. Dowiedz się, jak system enova365 z modułem Workflow może pomóc Twojej firmie