Polski Ład: Deklaracje Intrastat

Z początkiem 2022 roku firmy czekają kolejne zmiany związane z Polskim Ładem. Będą one dotyczyć nowych zasad wypełniania zgłoszeń Intrastat. Dostosuj się do nowych przepisów!
Deklaracje Intrastat
Intrastat jest systemem zbierania danych służący do przekazywania informacji statystycznych o wywozie i przywozie towarów wspólnot, które nie podlegają zgłoszeniu celnemu. Jest on składany w celu dostarczenia podstawowych informacji dotyczących handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System wszedł w życie 1 stycznia 1993 roku na obszarze jednolitego rynku europejskiego.

Wprowadzanie zmian

Od 01.01.2022 r. zacznie obowiązywać zmiana w zakresie danych dostarczanych w deklaracji Intrastat Wywóz, a tym samym również zmiana w generowanym pliku XML wysyłanym do PUESC. Zmiana polega na tym, że w pozycji deklaracji będzie dodatkowo wykazywany kraj pochodzenia towaru, jak w przypadku deklaracji Przywóz.
deklaracja intrastat przywóz

Jak przygotować się do zmian?

Należy upewnić się, że w danych dotyczących towarów widnieje informacja o ich kraju pochodzenia. Informacja ta będzie przenoszona na pozycję dokumentu uwzględnianego w deklaracji. Dla dokumentów wystawionych w grudniu należy także zaktualizować kraj pochodzenia za pomocą czynności służącej do aktualizacji danych dla deklaracji Intrastat.

Udostępnij!

Zobacz też

Automatyzacja procesów w enova365
Automatyzacja procesów w enova365

W obliczu recesji firmy muszą szukać sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest automatyzacja procesów biznesowych. Dowiedz się, jak system enova365 z modułem Workflow może pomóc Twojej firmie